Kontaktinformasjon

Du finner Ullevål Stadion Massasje på Ullevål stadion, Inngang B (mellom Coop og Burger King)

kontaktskjema

Kontaktinformasjon

Addresse

Sognsveien 75B, 0855 Oslo

Epost

viggo@ullevalstadionmassasje.no

Telefon

928 31 997